I dette indlæg finder du lidt længere nede en gratis 10 minutters meditation på stilhed – lige til at klikke play på.

Stilhed er et af de ord, der har en særlig effekt på mig.

Jeg ved ikke med dig, men det er som om ordet “stilhed” har en særlig vægt og spreder stilhed, bare det bliver nævnt.

Jeg ved ikke helt, hvad den slags ord, hedder. Lydmalende ord er de ord, der beskriver en lyd ved selv at lyde tilsvarende – fx “miav” og “donk”. Men stilhed siger jo ikke noget. Eller gør den?

For et par år siden var jeg på retræte med Eckhart Tolle, forfatter til bogen Silence Speaks og i øvrigt kaldt vor tids største spirituelle lærer uden nogen særlig religiøs tilkytning. Retræten var en stor oplevelse, og i de 5 dage i Norge brugte vi en del af tiden på at lytte til stilhed.

Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Det var det også lidt. Lige umiddelbart en paradoksal aktivitet, da man jo ikke kan lytte til noget, der ikke har nogen lyd. Eller kan man? Man skulle tro, man skulle meditere en hel masse på sådan en retræte, men det gjorde vi stort set ikke. Ikke i klassisk forstand i hvert fald. Vi lyttede.

Dette blogindlæg handler om vigtigheden af stilhed. Især handler det om 2 slags stilhed, og hvordan man finder den vigtigste. Det er såre enkelt at lytte til stilhed. Du behøver ikke tage ud i bjergene, og du behøver heller ikke øve dig i at meditere i ugevis. Tværtimod er stilhed lige ved hånden til hver en tid – måske er det derfor, vi ikke kan finde den!

Stilhed er ikke for sjov

For et stykke tid siden dykkede jeg ned i emnet stilhed, og her stødte jeg blandt andet på en artikel i dagbladet Information, der dykkede ned i forskning i lydstøj (altså larm). Ifølge en EU-rapport fra 2014, dør 10.000 europæere hvert eneste år som følge af støj, når man tager højde for andre faktorer som fx. for lidt motion og overvægt. 900.000 får konstateret forhøjet blodtryk, og 43.000 bliver indlagt på grund af hjertekarsygsomme og slagstilfælde på grund af støj. Hvert år.

Ikke mindst oplever 28. millioner europæere, at støj forstyrrer deres nattesøvn. Ifølge anden dansk forskning, er der en klar sammenhæng mellem trafikstøj og en række sygdomme. Tallene taler vist for sig selv!

stilhed-er-ikke-for-sjov

Når støj er så skadelig, er det primært fordi støj aktiverer kroppens naturlige alarmberedskab. Med andre ord er støj skadelig, fordi det stresser os. Omvendt tyder anden forskning på, at hvis mus får blot 2 minutters stilhed om dagen, skabes der nye funktionelle hjerneceller i hippocampus, som er et område i hjernen, der er involveret i indlæring og hukommelse.

Stilhed, følelser og ubevidst tænkning

Stilhed er altså ikke for sjov, men udover at være direkte sundhedsskadelig, så er der også andre  årsager til, at stilhed er vigtig for din mentale og fysiske trivsel.

Vi har alle en konstant strøm af følelser, som helst skal strømme uhindret gennem kroppen. De af os med fx. angst eller kronisk vrede ved, hvordan det føles, når de ikke gør. Noget så enkelt som stilhed og ro til at fokusere den fulde bevidsthed på  energi, fysiske fornemmelser og følelser i kroppen kan gøre hele forskellen, når det kommer til følelsesmæssige problemer. Det kræver, at vi har ro til at få fat i stilheden, så vi ikke konstant er grebet af mental overaktivitet, hvor vi ellers meget let ender i en ond cirkel af ubehagelige tanker, og følelser, der hele tiden holder hinanden i live.

Stilhed og frihed fra konstant aktivitet og tænkning er også en nødvendighed, hvis vi vil kunne løse problemer og være kreative. Det er ikke for ingenting, at løsninger på komplekse problemer kommer til os under en gåtur eller midt i badet. Mentale pauser giver plads til det, der er blevet kaldt “ubevidst tækning” (af den hollandske psykolog og forsker Ap Dijksterhuis), hvor hjernen får mulighed for at integrere og bearbejde information.

Stilhed er i høj grad en mangelvare på arbejdspladser, hvor travlhed og alt for megen snak ofte får lov at fylde fremfor stilhed, som er grobund for ægte produktivitet og nytænkning.

Indre vs. Ydre stilhed

Nu kommer vi til de to slags stilhed, ydre og indre stilhed. Ydre stilhed er fraværet af larm og konstante distraktioner. Altså lydmæssig stilhed og et miljø, der på alle måder er præget af stilhed. Den slags stilhed er vigtig og uden tvivl en god forudsætning for den anden og endnu vigtigere form for stilhed, nemlig indre stilhed. Psykologisk stilhed kunne man måske også kalde den.

Vi søger ofte den ydre stilhed for at opnå indre stilhed. Det paradoksale er dog, at når vi er i stille omgivelser, kan det virke som om, der opstår en enorm indre uro. Det er ikke fordi stilheden i sig selv fremkalder den indre uro, men indre støj, tanker og følelser der farer rundt i sindet, bliver mere tydelige, når der er stille omkring os. Det kan endda være direkte skræmmende ikke længere at have noget ydre, der kan aflede os fra os selv.

Derfor vil mange af os ofte skulle arbejde os igennem et “lag” af mental uro, før vi når frem til den egentlige stilhed. Den indre stilhed. Og det kan være svært eller ligefrem virke umuligt, men det er vigtigt at forsøge. Hvor ydre stilhed i bedste fald kan være en forudsætning for trivsel og at vi har det godt med og i os selv, så er adgang til indre stilhed absolut nødvendigt. Uden adgang til den indre stilhed kan vi have nok så fordelagtige omgivelser og oplevelser – det hjælper ikke ret meget, hvis vi ikke kan finde den indre stilhed.

Stilhed i stormen

Men hvad er indre stilhed egentlig? Du ved sikkert intuitivt, hvad det er, jeg taler om. Det er en slags stilhed bag det hele, som du  altid  har i dig. Det kan være, du har kontakt med den på daglig basis, men det kan også være, det er meget længe siden, du har fornemmet den sidst. Indre stilhed er ikke noget videnskabeligt begreb, men nærmere en personlig oplevelse. Andre ord, der peger i retning af det, jeg taler om er “nærvær”, “tilstedeværelse”, “væren”, men det er i bund og grund umuligt at sætte ord på.

Jeg vil mene, den indre stilhed bedst beskrives ved hjælp af et billede. Lad os sige, du er et hav. På havets overflade er der bølger og understrøm alt efter, hvordan vejrforholdene er. Vejrforholdene er det, der sker i dit liv. Bølgerne og understrømmen er dit sind – dine tanker og dine følelser. Både dem, der ligger lige ved overfladen, og dem der befinder sig lidt længere nede i dit ubevidste sind. Endnu længere nede i havet er der altid stille, uanset, hvordan der ser ud på overfladen. Nogle ville kalde det ren bevidsthed, andre ville måske kalde det sjælen. Her kalder vi det den indre stilhed.

Når vi har adgang til denne dybere stilhed, så er det en stor tryghed. Ikke alene er vores ro ikke direkte bundet op på på, hvad der tilfældigvis sker i livet, men den er heller ikke længere smeltet sammen med vores tanker og følelser. Det er derfor, du kan have angstfyldte tanker uden at reagere på dem og stor vrede uden nødvendigvis at afreagere den på andre.

Flygter du også fra stilhed?

Nu kommer det paradoksale. Selvom vi ved, at vi har adgang til denne indre stilhed, så har vi det med at flygte fra den. Eller undertrykke stilheden med larm eller med andre distraktioner. Når vi gør det, kan vi meget hurtigt komme ind i en destruktiv cirkel, hvor vores tolerance for ydre og indre stilhed bliver mindre og mindre, og hvor vi vil have tendens til at flygte fra den nærmest for enhver pris.

Vi har en kæmpe kollektiv modstand mod stilhed, og vi hylder travlhed og ydre præstationer og føler os mere nyttige og virkelige, når vi er igang med noget. Det, der er det paradoksale er, at jo mere vi fylder vores kalender og jo mere travlt vi har, jo mere vil vi også føle, at der mangler noget. Og des sværere vil vi have ved at stoppe op. Og ofte sker der det, at vi først stopper op, når vi bliver tvunget til det, fordi vi bliver syge af stress, eller der sker et eller andet dramatisk, som vækker os.

Hvorfor er det, vi undgår stilheden på den måde? Min erfaring siger mig, at det først og fremmest er fordi, vi skal forholde os direkte til den mentale og følelsesmæssige støj – eller måske enorme tomhed – før vi får hul igennem til stilheden. Det er ikke nemt, men kan derimod være skræmmende, og hvis vi har stærk angst eller andre voldsomme bølger i sindet, kan vi have brug for hjælp for at kunne kapere at forholde os til sindet direkte.

En anden årsag er, at så længe, vi stadig befinder os i malstrømmen af ydre og indre støj, kan det betragtes som en form for trance, og det er først, når vi træder ud af den, vi kan se, vi var fanget.

Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke hverken jeg eller andre kan få dig til at prioritere at finde din stilhed, med mindre du føler dig mere eller mindre tvunget til det. Det ville være rart, hvis vi kunne vælge at finde indre ro for hyggens skyld eller fordi vi lige læste en bog om det, men når sandheden skal frem, så er dyb psykologisk forandring sværere end, vi går og tror.

Det er mærkeligt. Stilheden er lige her og nu og tættere på end du tror, og alligevel kan det for nogle af os være næsten umuligt at finde den!

Fælles stilhed…

Skal man være alene for at finde stilhed? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at stilheden er nemmest af finde, når vi er flere om den. Nu er det ikke for at lyde mystisk, men du ved sikkert godt, hvad jeg mener. Hvis du er sammen med et andet menneske, der har kontakt til en indre stilhed, smitter det. Det kan være en kæmpe hjælp, hvis man selv har svært ved at få kontakt til den, og min erfaring er, at fælles stilhed ofte er langt dybere.

Som jeg ser det, er den stilhed vi har brug for, ikke så meget inde i os hver især som rundt omkring os og mellem os. På den måde er det at finde stilhed heller ikke nødvendigvis et spørgsmål om at trække sig, selv om  vi alle kan have brug for i et periode. Det er i sidste ende et spørgsmål om at få fat i stilheden, så vi har adgang til den i dagligdagen – både, når vi er sammen med andre, og når vi er alene.

Selv om jeg som person som regel har brug for at finde ro alene, så er det uden tvivl på retræter, kurser og i fællesskab med andre mennesker, jeg har fundet den største stilhed. Et eksempel er tai chi, som jeg i en lang periode dyrkede både alene og sammen med andre.

Tai chi er en bevægelsesform man udfører i stilhed med bløde, flydende bevægelser, og alle følger det samme sæt af bevægelser – en såkaldt form. Når man laver tai chi med andre mennesker – eller endda blot ser på andre, der dyrker tai chi – så fornemmer man tydeligt det kraftige fælles felt af stilhed. Det samme gælder, når man samles med andre i en rolig og god stilhed for at arbejde, meditere, dyrke yoga eller skrive, så virker stilheden større eller dybere, end den vi kan finde på egen hånd.

Sådan lytter du til stilhed

Stilhed er ikke noget, man finder én gang for alle for derefter at beholde kontakten til den for tid og evighed. Det sker i hvert fald meget sjældent. Som regel er det noget, der skal findes ved på daglig basis at tune ind på den. Og det kan gøres på 1000 måder.

Her kommer en instruktion i at lytte til stilhed, som du kan bruge uanset hvor du er – også selvom der er lydmæssig støj omkring dig. Er det meditation? Det kan man godt kalde det. Men nok ikke i helt klassisk forstand.

Du kan også lytte til denne lydsession om stilhed, der indeholder en kort guidet meditation. Sessionen er en del af det 21-dages lydforløb “Dagligt Nærvær” som du kan lære mere om her.

  • Stå, sid eller lig behageligt. Mærk din krop og lad den slappe af. Du kan også være i bevægelse, men det skal være rolig bevægelse, der giver plads til at du kan være fuldt tilstede.
  • Hvil din opmærksomhed på dit åndedræt, og lad kroppen trække vejret uden at ændre din vejrtrækning
  • Accepter øjeblikket som det er med neutralt at observere, hvad der sker lige nu, hvordan du har det lige nu, og accepter det med venlighed og medfølelse. Giv plads til det.
  • Vend så din opmærksomhed mod de lyde, du kan høre. Begynd med lydene tæt på dig. Og lydene lidt længere væk. Og lydene længst væk fra dig. Lyt til lydene på en neutral, uanstrengt måde.
  • Hver gang du oplever, at din opmærksomhed bliver kapret af en tanke eller noget andet- så giv slip på tanken og vend tilbage til lydene.
  • Se om du kan være i direkte kontakt med lydene. Og lyt så til stilheden bag lydene, og hvil i stilheden, så længe du har lyst.
  • Når du er klar til det, så kom tilbage – bevæg kroppen lidt, tag en dyb indånding, åbn øjnene og stræk dig.

Husk, at stilheden altid er der. Uanset hvor meget, det larmer i dit liv.

Alt det bedste

birgitte-underskrift-blog

Hej, må jeg sende dig noget?

Få listen "Mine 5 bedste metoder til at finde ro og få kontakt til din indre stemme" og bliv seriøst inspireret af Birgittes tirsdagsmail

Tak for tilmeldingen - du har fået en mail!