Radioøvelsen

Angst kan sætte os ud af spillet

Følgende tekst svarer til det samme, som bliver nævnt i lydfilen.

Angst kan nemt komme til at styre dit liv. Tænk over det. Er der aktiviteter, steder eller situationer, du undgår på grund af angst? Er der ting, du ville gøre, hvis angst ikke var et problem? Det er der sandsynligvis.

Angst kan sætte os ud af spillet og give os en fornemmelse af hjælpeløshed. Det kan gøre vores verden bliver mindre og mindre og give håbløshed. Angst er så ubehageligt og skræmmende, at vi for enhver pris vil undgå det. Derfor har vi en tendens til at undgå steder, hvor vi tidligere har oplevet angst og en tendens til at opgive drømme, fordi de vil medføre angst.

Det, der er vigtigt at forstå, er, at det ikke er selve angsten, der begrænser dig. Lad os sige, at du har tendens til at en særlig tanke dukker op eller, at du får en særlig fysisk reaktion i visse situationer. Det, der begrænser dig, er, at du ikke føler dig i stand til at håndtere angst i situationen. Og måske tænker du, at du bare vil have angsten til at forsvinde, så du kan komme videre. Men vi kan ikke altid bare få angst til at forsvinde.

Over tid kan angst blive langt mindre eller forsvinde helt. Men hvis angst har været et problem et stykke tid i dit liv, så er det vigtigt, at du til en begyndelse beslutter dig for at gøre ting på trods af angsten. Og det kan du kun gøre, hvis du får din handlekraft tilbage.

Dine tanker kan blive et mentalt fængsel

Dine tanker kan blive et mentalt fængsel. De fortæller dig alt muligt, og du lader dig overbevise, og det stjæler din handlekraft og selvtillid. Det er ikke fordi, der er noget i vejen med dig. Det er bare sådan, angst og tanker fungerer, og mange mennesker lider under deres tanker.

Det er heller ikke fordi, der er noget i vejen med tanker. Tanker er bare tanker. Men hvis de skaber store problemer i dit liv, så skal der gøres noget. Du har brug for at lære at skabe en tilpas god afstand til dine tanker og holde dem ud i strakt arm.

Du skal holde op med at se verden fra dine tanker, som om de er sandheden om dit liv. Du skal lære at kigge  dine tanker. Det kan sammenlignes med forskellen mellem at stå og se på en tørretumbler og kravle ind i den og selv blive hvirvlet rundt.

Lad os tage tanken “Jeg fejler noget alvorligt” som eksempel. I stedet for at tro på tanken, så kan du sige: “Nå, nu dukkede tanken Jeg fejler noget alvorligt op. Nå ja, det plejer den jo også”. I psykologien kaldes dette med et fint ord defusion.

  • Fusion er, når du smelter sammen med dine tanker og følelser
  • Defusion er, når du har en tilpas god afstand.

Det er vigtigt med den her sunde afstand til dine tanker. Mange af dine tanker er tilfældige, automatiske og negative. Det skyldes bl.a. hjernens negativitetsbias. Din hjerne er skruet sådan sammen, at den frem for alt søger efter trusler, og den husker alt det negative meget bedre end det positive. Sådan er din standardindstilling fra naturens hånd. Det har tjent artens overlevelse, men det kan også skabe angst og mange andre problemer.

Radioøvelsen

Her vil jeg lære dig radioøvelsen, som er en defusionsteknik, der afdramatiserer dine frygtbaserede tanker. 

Radioøvelsen går ud på, at du vænner dig til at se dine frygtbaserede tanker som en radiostation, som din hjerne nogle gange stiller ind på. Det er en radiostation, som indeholder alle de tanker, du hele tiden oplever, dukker op. Og tænk lige over, hvilke tanker, der typisk kører på din radio. Det vil være tanker, der handler om:

  • at der sker dig eller dine nærmeste noget
  • at noget ubehageligt vil ske
  • at du bliver til grin eller ydmyget
  • skrækscenarier om fremtiden enten lige om lidt eller om længere tid

Du kan evt. skrive de sædvanlige tanker ned på en liste og sætte lyden på pause imens.

Så skal du give radiostationen en vært eller værtinde med en særlig stemme. Stemmen er måske meget højlydt, skinger, dramatisk eller hektisk, så det virker som lidt absurdt eller fjollet. Du kan også give radiostationen et navn fx “Katastrofekanalen” eller noget andet.

Når der kommer tanker, som hører til på den radiostation, så kan du sige til dig selv: “Nå, så er der tændt for kanalen igen”, og så kan du bevidst beslutte dig for at skrue lidt ned, lade være med at lytte og fortsætte med det, du var i gang med.

Du kan ikke bare slukke den, men du kan lade være med at lytte, og så glider den automatisk mere og mere i baggrunden.

Det vigtige med radioøvelsen er, at det her handler ikke om at skubbe dine tanker væk med mere positive tanker. Øvelsen kan være en måde, vi flygter fra angsten på. Det handler heller ikke om, at vi skal dæmonisere de frygtbaserede tanker. Det kommer der ikke noget godt ud af. Dine frygtsomme tanker er et udtryk for en del af dig, der efter bedste evne prøver at beskytte dig – også selvom det overhovedet ikke virker. Du skal acceptere, at radiostationen er der, men du behøver ikke tro på tankerne. 

Radioøvelsen giver dig mere frihed fra dine tanker. Jo mindre energi, du giver dine tanker, des mindre magt får de i dit liv. Du lærer dig selv, at tanker ikke er sande og også, at tanker ikke leder til handling, medmindre du beslutter dig for det.

Tak for nu

Som afslutning på minikurset vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du vil bruge øvelserne, som du har lært her, så du kan leve dit liv, som du vil og ikke, som angsten vil. Jeg ved godt, at angst kan være en kæmpe udfordring. Øvelserne her er enkle. Det betyder ikke, at det altid er nemt. Husk at du ikke er alene, og at der er mange, der kæmper som dig, og hvem ved.

Mange lider i stilhed med angst. Dét at være åben og tale med nogen om, hvad du kæmper med, kan hjælpe ikke bare dig men også andre, der oplever angst. Problemerne bliver bare lige lidt mindre, når vi er sammen om dem.

Tak for nu.

Kærlig hilsen
Birgitte