fbpx

5 ting, du kan gøre for at hele et knust hjerte

Hvis du har prøvet at have et knust hjerte, så ved du, hvor ondt det gør, og at det kan tage lang tid, før det bliver bedre. Et knust hjerte handler om tab af en relation. Måske er vi blevet forladt, svigtet eller afvist af en partner eller én, vi elsker. Det kan også være at, vi har mistet en partner eller en ven til døden.

Vær opmærksom på, at når jeg taler om at hele et knust hjerte, så betyder det ikke, at vi aldrig mere bliver kede af det eller ikke bliver mærket af de svære ting, vi gennemgår. I min optik handler det om at hele hjertet tilstrækkeligt til, at vi kan mærke glæde, begejstring og mening med livet igen, og at hjertet ikke lukkes, fordi vi er blevet skuffede, sårede og bange for livet.

Lyt til podcasten eller læs indlægget om at hele et knust hjerte

I denne podcastepisode fortæller jeg om, hvad det vil sige at have et knust hjerte, og hvordan du heler et knust hjerte. Lyt med her (eller læs med længere nede), hvor jeg kommer ind på følgende:

 • Hvad der sker rent psykologisk og fysiologisk, når vi har et knust hjerte og “Broken Heart Syndrome”
 • At akut savn efter et andet menneske kan give abstinenslignende symptomer
 • At et knust hjerte kan forklæde sig som mange andre ting
 • Hvorfor vi ikke skal underkende ung kærlighed og kærlighed til dyr og steder
 • Jeg giver dig 5 ting, du kan gøre for at hele et knust hjerte
 • Længere nede kan du downloade et ark, der minder dig om de 5 ting, du kan gøre.

Et knust hjerte indebærer psykologisk og fysisk smerte

Når vi taler om at have et knust hjerte, så henviser det til den intense følelsesmæssige smerte og ulykkelighed, vi kan opleve, når vi mister nogen, eller når kærlighed ikke er gengældt. Det er et universelt fænomen, som går på tværs af kulturer.

Vi mennesker er sociale væsner og knytter os følelsesmæssigt til hinanden. Vi er rent biologisk udstyret med et tilknytningssystem, der sikrer vores overlevelse. Når vi mister en betydningsfuld relation, gør det ondt. Man oplever følelsesmæssig smerte og også fysisk smerte i brystet og måske i maven og som en sammensnøring af halsen. Et knust hjerte minder os i den grad om, at krop og psyke hænger sammen.

Man kan se et knust hjerte som en form for følelsesmæssig stressreaktion. Mange vil opleve intense følelser af sorg, savn, vrede, og nogle vil også opleve symptomer på angst, depression og PTSD. Man taler i lægevidenskaben også om broken heart syndrome, som henviser til symptomer, der minder om en hjerteanfald, som skyldes følelsesmæssig stress som følge af tab, en ulykke eller en naturkatastrofe.

Akut mangel på en relation kan give abstinenslignende symptomer og intens smerte

Når vi har et knust hjerte, aktiveres nogle af de samme mekanismer I hjernen som hos stofmisbrugere, der oplever abstinenser, når de er på afvænning. Man kan på nogle måder sammenligne forelskelse og afhængighed, da begge dele involverer nogle af de samme neurokemiske mekanismer i hjernen. Der er også studier der viser, at de samme strukturer i hjernen aktiveres ved følelsesmæssig og fysisk smerte.

Både oxytoxin og dopamin er signalstoffer i hjernen, der er involveret i tilknytning og regulering af følelser. Man kan sige, at den smerte og det ubehag, vi oplever ved et knust hjerte, er kraftige signaler om, at vi mangler noget eller nogen, der har kunnet give os tryghed og omsorg,

Mange oplever, at livet mister mening og formål, når vi har et knust hjerte. Den følelsesmæssige smerte er intens og kan opleves som ubærlig. Vi kan også opleve, at tanker og minder dukker op spontant og kan være meget påtrængende, og at smerten derfor kan være svær at abstrahere fra.

Et knust hjerte kan forklæde sig som mange andre ting

Netop fordi et knust hjerte er så smertefuldt, vil mange af os forsøge at undgå at mærke den rene følelsesmæssige smerte. Vi flygter bevidst eller ubevidst fra smerten, og det kan vi gøre på mange måder. Det kan være bevidste eller ubevidste forsvarsmekanismer og undvigelsesmanøvrer, som kan maskere, at der i virkeligheden er tale om et knust hjerte. Det kan fx være:

 • Konstante tanker om fortiden og hvad, der kunne have været
 • Konstante tanker om, hvordan vi kunne have afværget et brud eller et tab
 • Vrede
 • Følelsesløshed – at vi lukker ned
 • Hektisk aktivitet – vi drukner smerten i travlhed og arbejde
 • Misbrug af alkohol, medicin eller andet, der kan dulme.

Min erfaring er, at på bunden af mange psykologiske problematikker og destruktive mønstre, befinder der sig et knust hjerte eller i hvert fald stor følelsesmæssig smerte, som vi ikke ved, hvordan vi skal være med.

Hvorfor vi skal have respekt for ung kærlighed, kærlighed til dyr og andre årsager til et knust hjerte

Nogle forbinder udelukkende begrebet “et knust hjerte” med tab af romantisk kærlighed. Jeg ser det som en bredere ting, der kan omfatte andre typer af tab. Nogle ting kan helt oplagt medføre et knust hjerte. Det kan være tab til døden af et barn, en ægtefælle, partner, et nært familiemedlem eller en nær ven. Det kan også være store svigt som utroskab eller andre former for bedrag eller ond vilje fra mennesker, man ellers stolede på og holdt af.

Der er også andre ting, der kan knuse vores hjerte, som måske ikke er så oplagte. Og kun vi selv ved, hvordan vores hjerte har det. Er dit hjerte knust, så er det knust. Én ting, vi nemt kan komme til at underkende som mindre betydningsfuldt, er børns sorg. Det kan være tabet af et dyr, tabet af et hjem, tabet af forældrenes ægteskab eller tabet af en ven, der flytter eller en god lærer, der giver et barn hjertesorg.

Voksne kan også have et nært forhold til dyr, og når vi mister et højt elsket dyr, kan det gøre meget ondt. På samme måde kan vi også være stærkt knyttet til steder som et hus, en egn, et hjemland og en kultur.

Et knust hjerte kan følges med traumer

Der kan ikke trækkes noget skarpt skel mellem et knust hjerte og andre former for sorg. Man kan måske sige, at et knust hjerte er en særlig form for hjertesorg. Der vil være en tendens til, at det er en pludselig begivenhed, hvor vi taber en betydningsfuld relation, der knuser vores hjerte, hvor det føles som om, det ryger på gulvet og går i tusind stykker med ét.

Når det sker, er det ikke kun hjertet, der brister men også vores selvbillede og vores drømme, der pludseligt ændres. For nogle er det et også en stærk oplevelse af tab af kontrol eller tab af illusionen om kontrol og af verden, som vi troede, den hang sammen og vores liv, som vi troede, det skulle se ud.

Derfor kan et knust hjerte nogle gange være en traumatisk oplevelse. Et traume opstår ofte, når vi har en oplevelse af at være magtesløse og overvældede. Traumer kan opstå i mange forskellige situationer, men kan også ske, når nogen dør, eller vi bliver forladt eller svigtet.

Det pludseligt knuste hjerte vs. den langtrakte sorg

Min erfaring er også, at et hjerte kan føles som om, det går i stykker over tid. Igen er det måske et spørgsmål om ordvalg, og vi taler om sorg eller om et knust hjerte. I mine øjne er det ikke så vigtigt, hvad vi kalder det. Essensen er, at vores hjerte gør ondt.

Nogle gange mister vi noget eller nogen gradvist. Det kan bl.a. ske, hvis vores ægtefælle bliver dement, hvis vi gradvist opdager, at vores børn har en sygdom eller store vanskeligheder. Jeg tror, at især det knuste moderhjerte (eller det knuste forældrehjerte) er en kategori for sig, som kan være enorm og vanskelig at tale om, hvis det ikke knytter sig til et barn, man har mistet til døden.

Et knust hjerte kan glide over i at være langstrakt sorg, hvis vi ikke får mulighed for at hele hjertet. Det kan ske, fordi vi ikke ikke er i stand til at være med sorgen på en måde, der heler over tid.

Et eksempel fra mit eget liv

Et eksempel fra mit eget liv var, da jeg var 16, og mit hjerte blev knust på grund af en kæreste, der flyttede langt væk, som havde en enorm betydning for mig. Jeg havde ikke nogen omkring mig, der kunne tale med mig om, hvordan jeg havde det. Det medførte, at mit hjerte lukkede ned i flere år. Jeg begyndte at opleve angst og fik andre problemer. Det var selvfølgligt ikke den eneste årsag, men jeg er sikker på, det bidrog til problemet.

Det var først i mine tidlige 20’ere, mit hjerte åbnede sig igen, og jeg fik mulighed for at gennemleve den oprindelige smerte og derved give helt slip på vedkommende og lade ham få en god plads i mit hjerte. Det kom fuldstændig bag på mig, hvor meget en ungdomskæreste kunne betyde.

Senere i mit voksne liv har jeg én anden gang oplevet at få mit hjerte knust helt og aldeles. Selvom der objektivt set var tale om en mere voldsom og smertefuld oplevelse, der havde større konsekvenser, så var jeg rent følelsesmæssigt bedre i stand til at være med de følelser, der var, og jeg havde støtte af andre, der kunne hjælpe mig igennem. Det betød, at det var nemmere at komme videre.

5 ting, der hjælper dig med at hele et knust hjerte og hjælper dit hjerte med at gro og åbne sig over tid

At hele et knust hjerte handler ikke kun om at blive fri af noget, der gør ondt. Det handler også om at blive i stand til at forvandle de sår og skrammer, vi får på livets vej, til noget der får hjertet til at gro i stedet for at få det til at lukke sig i. Hvis vi ikke passer på, kan et knust hjerte gøre os kyniske, mistroiske og give os et lukket hjerte.

Her giver jeg dig 5 ting, der hjælper dig med at hele et knust hjerte og holde det åbent. Jeg giver erfaring videre her, som jeg har fået i løbet af mit eget liv og på anden hånd gennem de mange mennesker, jeg har mødt som psykolog med forskellige typer af hjertesorger.

#1 Giv dig selv tid og omsorg – og få det af andre

Når dit hjerte er knust har du først og fremmest brug for tid og for omsorg. Måske føler du, du burde være kommet over en kæreste, som forlod dig for et halvt år siden. Måske kan du ikke forstå, hvorfor du bliver ved med at være ked af det over et svigt, der skete for lang tid siden, når nu alt er godt i dit liv.

Læg mærke til, om du skynder for meget på dig selv. Giv dig selv plads, rum og ro til at være ked af det. Naturlige følelser skal mærkes og derefter slippes. Du kan ikke skynde dig hen til glæden. Det tager den tid, det tager.

Udover at give dig selv omsorg, har du også brug for omsorg fra andre. Det er ikke meningen, vi skal klare os selv her i livet, når vi har det svært. Tal med nogen, der forstår og er gode til blot at lytte. Læs bøger eller lyt til podcasts, der giver dig plads til at have det, som du har det og bekræfter dig i, at du er ok, som du er.

At give dig selv omsorg og få den af andre er en balance mellem på den ene side at være med de følelser, du nu engang har uden at stille spørgsmålstegn ved dem eller ville bortrationalisere dem og simpelthen mærke dem. Og så på den anden side være god til at aflede dig selv med aktiviteter og ting, der løfter dit humør og giver dig noget at fokusere på.

Når vi har det svært, skal vi ikke flygte fra vores følelser, men vi skal heller ikke svælge i dem. Anerkend, hvordan du har det, men hjælp også dig selv til ikke at drukne og sorg og selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed kan føles som selvomsorg, men det hjælper dig ikke. Se mere her om, hvordan du praktiserer ægte selvomsorg.

#2 Bevæg dig – i naturen

Tænk på, hvad et knust hjerte får dig til at gøre rent fysisk. Du har mest lyst til at trække dig, gemme dig og krølle dig sammen til en bold under et tæppe i hjørnet. Det kan være fint at give dig selv noget alenetid, men der kommer et tidspunkt, hvor det ikke er hjælpsomt længere, og her er bevægelse en god modvægt til sorg og udmattelse.

Gør det nemt for dig selv og begynd med en kort daglig gåtur. Gerne sammen med andre og helst i naturen. Selve dét at gå giver dig en bedre jordforbindelse, og det kan være godt at få rystet svære følelser af sig og få tankerne på andre baner.

Udover de gavnlige virkninger, som bevægelse har på krop og sind og dit humør, så hjælper naturen dig også, når du har et knust hjerte. Naturen er større end dig, og mange oplever en ro og at kunne få perspektiv på tingene på en anden måde, end vi kan indendørs.

#3. Skriv dagbog – mærk dine følelser og giv slip på tanker og på fortiden

Et knust hjerte heler ikke nødvendigvis sig selv. Hvis du kan mærke, du har svært ved at komme videre, så er det godt at erkende, at det kan kræve en bevidst indsats fra din side.

Det kan være svært at give slip på den person, der har knust dit hjerte. Når du konstant tænker på fortiden eller på, hvad der kunne have været anderledes, så holder du relationen i live, og på den måde undgår du at skulle give helt slip. Dét at give slip på tanker kan være svært. Det kan være fristende at tænke videre på vrede, sorgfulde eller frygtsomme tanker. De kan have stort momentum, og du skal være villig til at give slip på dem for til gengæld at hele dit hjerte og få ro i sindet.

Der kommer et punkt, hvor du skal beslutte dig for at give slip for at kunne leve dit liv nu. Én af de ting, der kan hjælpe her er at skrive dagbog. Du kan bruge din dagbog til én gang for alle at skrive ned, hvad der er sket, og hvordan du har det. Ikke for at svælge i fortiden eller overanalysere situationen men for at få sat tingene i deres rette perspektiv og få det på plads indeni.

At skrive dagbog kan give dig klarhed over, hvad der foregår i dit sind og dermed mere overblik over, hvilke tanker og følelser du har brug for at give slip på. Ofte hænger vi fast i sorg og vrede, når vi ikke vil se virkeligheden i øjnene men stædigt hænger fast i, hvordan vi ville ønske, livet var.

4. Ændr din energi – med musik, mennesker, farver og handlinger

Når vi er kede af det, er energien tung og sorgfuld, hvilket er naturligt. Som regel ændres energien og følelserne helt af sig selv, når vi blot mærker dem og er villige til at give slip på fortiden. Andre gange kan vi sidde fast i tunge følelser og have brug for at gøre noget aktivt for at ændre energien.

Med “energi” mener jeg blot stemning. Alt har energi. De mennesker, du omgiver dig med, ting, farver og musik, du omgiver dig med, påvirker din energi. Hvis du vil slippe tunge følelser og bringe din energi i retning af mere lethed, kan du gøre det ved hjælp af:

 • Musik
 • Mennesker med god og glad energi
 • Samtaleemner, der løfter og inspirerer
 • Musik, der løfter dit humør og giver dig energi
 • Farver, der gør dig glad
 • At gøre noget godt for andre
 • At gøre ting og bevæge dig på måder, der løfter din energi
 • At spise og drikke ting, der giver dig god og let energi.

Du skal ikke forsøge af flygte fra dine følelser, men hvis du sidder fast i tung energi og træthed, kan dét at gøre noget bevidst, der højner din energi, få dig ud af en ond cirkel. Du kan se en liste over 10 ting, der kan løfte din energi og gøre dig i bedre humør her.

5. Fokusér på taknemmelighed

Hvis der findes en psykologisk universalkur, så er det taknemmelighed. I forhold til et knust hjerte kan taknemmelighed hjælpe dig på flere måder. Du kan lave en liste over de ting, du er taknemmelig for i forbindelse med den person, du har mistet. Det kan hjælpe dig med at sætte pris på det, der var, og give slip med taknemmelighed på det, der ikke er længere.

Dét at fokusere på det, du er taknemmelig for her og nu, kan ændre dit fokus fra det, der var, og det, du ville ønske, var anderledes til taknemmelighed for det, der er nu og de mange ting, du har at være taknemmelig for i dit liv lige nu. På den måde bringer taknemmelighed dig mere ind i nutiden.

Taknemmelighed kan også handle om at fokusere på, hvad du har lært af det sorgfulde, du går igennem. Dybest set kan vi vælge at vende ryggen til livet og lukke hjertet i, når livet gør ondt, eller vi kan indstille os på, at smerte er en del af livet, og vi kan øve os i at være med det svære og lære af det.

Jeg håber, du blev inspireret. Tjek også disse blogindlæg og podcastepisoder ud:

Kærlig hilsen

Birgitte Sølvstein

4 kommentarer

 1. Astrid siger:

  Hej Birgitte,
  Jeg mistede min store kærlighed for 4 år side, og jeg gav mig selv lov til at sørge. På et tidspunkt blev jeg klar over, at jeg skulle passe på med ikke at dyrke sorgen og savnet. I dag skal jeg passe meget på med ikke at tænke for meget på den tid, vi havde sammen, for så kommer sorgen og savnet tilbage. Det har jeg ikke brug for. Dog kan jeg til tider tænke tilbage på den tid med taknemlighed.

  Med venlig hilsen
  Astrid

  1. Birgitte Sølvstein siger:

   Hej Astrid
   Tak for din kommentar. Og ja, det er helt klart en balance mellem at sørge og så også kunne hjælpe dig selv videre og ikke hænge fast i følelser og fortiden på en måde, der ikke hjælper.
   KH Birgitte

 2. Astrid siger:

  Tak for dine kloge og empatiske ord og gode råd. Jeg har gået mange triste tanker og savn væk… mine forældre er forlængst væk og dermed nogle svære og tragiske omstændigheder. Det har jeg sluttet fred med langt om længe. Mit ægteskab har også sine udfordringer, som vi forsøger at løse. Vi har tre voksne sønner, hvor den ældste og den yngste klare det godt, de to svigerdøtre har jeg det godt med. Mellemste søn har haft mange problemer undervejs, bl a en stor og urimelig gæld. Han og kæresten ville gerne have børn, men måtte i behandling gennem flere år. Endelig kom der så hele tre børn i løbet af fire år. Det viser sig at min svigerdatter er meget jaloux og kontrollerende, jeg kan knap nok selv bestemme, hvordan jeg vil tale med børnene, som jeg elsker højt. Der er hårdt brug for min hjælp, men mit hjerte har det ikke så godt, og det er ofte svært at være i det, så jeg bliver meget træt og får symptomer næsten hver gang jeg er der. Det er en stor sorg for mig, at de ikke kommer herhjemme hos mig. Jeg vil så gerne lære børnene at kende enkeltvis. Min søn har i hele sin opvækst og ungdom været meget trøstende og omsorgsfuld over for mig. Nu er det hele flyttet over på hans egen lille familie og det er dejligt at se, men der har været en svær overgang. Der er også tre store børnebørn, som jeg virkelig har fået lov at være sammen med på mine egne præmisser. Det er jeg meget taknemlig for. Mit problem lige nu er, at jeg p gr af anspændtheden i samværet med min svigerdatter og de tre små ikke helt magter opgaven. Jeg har bare så svært ved at få det sagt. Vil jo gerne følge børnene i deres udviking og give dem kærlighed og opmærksomhed.
  Kan du måske give mig et godt råd??
  De bedste hilsener
  En bedstemor

  1. Birgitte Sølvstein siger:

   Kære Astrid

   Jeg kan godt forstå, det er svært og gør utroligt ondt. Jeg ville helt klart se at få sagt noget. HVis du ikke gør, kan du ende med at fortryde det. Du kan holde dig på egen banehalvdel og sige, du gerne vil lære børnene at kende, og du er ked af at han ikke sørger for, at det bliver muligt. For mig at se, er det din søn, der løber fra sit ansvar her som far. Hvis din svigerdatter er jaloux og kontrollerende og ikke formår at sætte sig ud over det, vil hun nok ikke være lydhør. Og i sidste ende, er det din søns børn, så det skal nok gå gennem ham. Det er ikke sikkert, det løser det, og det er svært, når vores nærmeste familie sidder fast i negative mønstre, der går hårdt ud over resten af familien. Det vil være en sorg og et løbende tab, som du må give plads til at være med andre steder.

   Måske er der også noget i din og din søns dynamik, der skal justeres. Det er ikke meningen, en søn skal være trøstende og omsorgsfuld overfor en mor. Forstå mig ret, selvfølgeligt er det en god ting, men måske kunne du se på, om der er noget i dit forhold til din søn, du selv kan ændre ift. at tage ansvar for dig selv og så ellers melde ud. hvad du ønsker og gerne vil bidrage til med børnebørnene. På samme måde kan det være, du skal koncentrere dig om de udfordringer, du oplever i dit eget ægteskab for på den måde at gøre noget der, hvor du rent faktisk kan.

   Håber ovenstående var en hjælp. Jeg kan godt forstå, det er svært❤️

   KH Birgitte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.