fbpx

3 trin til at håndtere økonomisk stress, så du kan sove godt om natten

Lige for tiden mærker mange af os økonomisk stress, hvad end vi objektivt set har grund til det eller ej. Der bliver talt meget om økonomisk krise i samfundet. Renterne stiger, mange ting er blevet dyrere, og vi går en dyr vinter i møde, hvor vi ikke ved, hvad energien kommer til at koste, og om der overhovedet er nok af den.

Økonomisk stress – 3 ting du kan gøre nu

Vi har allesammen hver vores pengehistorie og forskellige følelser og vaner og mønstre omkring penge og økonomi. Psykologien omkring penge og stress omkring penge er et overset emne men meget relevant lige nu.

I dette indlæg (og podcastepisoden du kan lytte til herunder) kigger jeg nærmere på økonomisk stress og ikke mindst, hvordan du nedbringer stress omkring penge og økonomi, så du kan have ro i sindet og sove godt om natten. Også selvom din økonomi er presset.

Læs (eller lyt) med her, hvor jeg kommer ind på:

 • Hvorfor økonomisk stress er et overset emne
 • Hvad videnskaben siger om økonomisk stress – bliver man lykkelig af at have mange penge?
 • Hvorfor økonomisk stress kan ramme dig, hvad end du har få eller mange penge
 • At vi lige nu er omstillingsudmattede og ikke orker en økonomisk krise eller energikrise
 • Om privatøkonomisk robusthed
 • Hvordan økonomisk stress påvirker kroppen og sindet
 • Knap så hensigtmæssige copingstrategier, vi nemt kommer til at anvende i forhold til økonomi
 • 3 ting du kan gøre nu, du kan bruge til at håndtere økonomisk stress
 • Lidt om min egen pengehistorie, og hvad vi selv har gjort for at nedbringe økonomisk stress.

Økonomisk stress er et overset emne – penge er en vigtig del af livet

Penge er et interessant emne psykologisk set, og jeg synes ikke, vi taler nok om det. Nok fordi penge er et privat og for mange svært emne at åbne op omkring. Vi har alle en “pengelivshistorie” og går rundt med et særligt sæt af vaner og overbevisninger omkring penge, der enten kan betyde, at du trives rent pengemæssigt eller, at det er noget, der stresser dig og gør dig ulykkelig.

Derudover kommer økonomisk stress også ofte i kølvandet på andre typer af stress og udfordringer. Arbejdsmæssig stress, skilmisse, sygdom, familieforøgelse eller andre store ting kan rokke ved fundamentet og betyde, at vores økonomiske situation ændrer sig.

Om vi trives økonomisk handler ikke kun om mængden af penge, vi har, men i høj grad også vores forhold til penge. Når jeg ser på, hvad der stresser folk, så er penge en vigtig faktor. Det er ofte kilde til konflikt i parforhold, og da mere end 1100 af jer svarede på en undersøgelse om stress, jeg lavede sidste efterår, hvor jeg bl.a. spurgte, hvilke bekymringer der kan holde jer vågne om natten, svarede mange “bekymringer om økonomi”.

I mit eget liv har bekymringer om penge og især frygt for ikke at have nok fyldt meget. Jeg er vokset op med økonomisk stress, og det sidder i mig, selvom jeg objektivt set ikke har noget at bekymre mig om. Jeg tror, at i tider som denne, vil mange opleve, at deres frygt og forskellige mønstre omkring penge dukker op til overfladen.

Mange penge kan gøre dig mere tilfreds med dit liv men gør dig ikke mere glad til daglig

Der er ingen tvivl om, at mangel på penge kan stresse os og påvirke os negativt. Mange undersøgelser har gennem tiden vist, at der er en sammenhæng mellem, hvor mange penge vi har og vores trivsel.

Men hvordan hænger det sammen? Videnskaben på området er omfattende og interessant at dykke ned i. Her er et par interessante studier, der er værd at kende til.

Et kendt studie udført af Daniel Kahneman og Angus Deaton, peger på, at til et vist punkt, bliver vi mere tilfredse med livet, når vi har flere penge. Hvis vi mangler penge påvirker det både vores oplevede tilfredshed med livet overordnet set og vores daglige følelsesmæssige velvære negativt.

Interessant nok øger det vores oplevede tilfredshed med livet, når vi har flere penge, men det øger ikke vores følelsesmæssige velvære i det daglige. Ting, der til gengæld fremmer daglig følelsesmæssig velvære er bl.a. gode relationer og et godt helbred. Der er noget, der tyder på, at vi tillægger penge stor værdi men overvurderer penges betydning for vores livskvalitet.

At have penge nok øger din trivsel

Det giver mening, at hvis vi ikke har penge nok til at dække vores basale behov og almindelige udgifter, går det ud over vores trivsel. Ovenstående studie peger på, at når vi har en middelindkomst, gør flere penge ikke længere en forskel. Det er dog blevet modsat i et studie fra 2021 af Matthew Killingsworth, der i et studie fra 2021 konkluderer, at der ikke er noget loft – at jo flere penge, vi tjener, des bedre har vi det statistisk set. Og han konkluderer også, at det både er tilfredshed med livet og følelsesmæssig velvære, der forbedres.

Et interessant studie viser, at det ikke er vores indkomst, men om vi føler, hvordan vi er stillet rent økonomisk, der betyder noget. Et andet studie peger på, at det ikke er vores indkomst, men hvor meget vi har stående på kontoen, og om vi har sparet noget op, der betyder noget for vores trivsel og stressniveau.

Overordnet set viser videnskaben, at penge kun er én faktor, der påvirker vores trivsel og stressniveau. Faktorer som sociale relationer og om vi har et meningsfuldt arbejde betyder mere statistisk set.

Som jeg ser det, kan penge ikke i sig selv gøre os lykkelige, men de kan gøre os mindre stressede, fordi der er en tryghed i at have nok. De kan dog også gøre os mere stressede, fordi vores bekymringer om penge forsvinder ikke nødvendigvis, når vi har mange af dem. Jeg tror, det handler mere om personlighed og værdier, end om hvor mange penge man har.

Penge kan ikke købe lykke, men penge giver adgang til mange ting, der kan være forbundet med lykke og god livskvalitet. Penge kan måske ses som en slags forstærker, der kan forstærke enten positive eller negative tendenser i vores liv. Hvis vi ellers har prioriteterne i orden og lever efter meningsfulde værdier, kan penge give os mulighed for at give mere, få spændende oplevelser med venner og familie, skabe fællesskaber, bygge virksomheder op og andet, der kan bidrage til vores egen og andres trivsel.

Hvorfor en økonomisk krise kan stresse dig, hvad end du har mange eller få penge

Den anden dag var jeg til et erhvervsmøde, hvor der var en del direktører til stede for større firmaer. Mennesker der uden tvivl tjener mange penge. Vi talte om den økonomiske krise og mulige recession. Det slog mig, at økonomiske bekymringer ikke kun er for mennesker, der ikke har penge nok men også er noget, der rammer de af os, der har et stort økonomisk ansvar.

Lige nu er mange stressede og bekymrede over økonomien. Det kan handle om, at vi har tendens til bekymring eller har brug for at få styr på vores økonomi. Men det kan også handle om, at vi har et stort økonomisk ansvar, hvis vi har et firma med mange på lønningslisten. Når vi har mange penge, er der også mulighed for at miste mange penge fx gennem investeringer. Med andre ord – økonomisk stress kan ramme alle.

Uvished stresser os – og vi er omstillingsudmattede

Der, hvor vi er lige nu samfundsmæssigt, er det for manges vedkommende ikke mangel på penge men i høj grad uvished om, hvorvidt vi kommer til at mangle penge og fx miste vores arbejde, der stresser os. De fleste af os trives dårligt med uvished, og lige nu ser vi frem mod en tid, hvor mange sandsynligvist vil blive presset økonomisk, men ingen af os ved, hvor meget eller hvor længe.

Noget andet, der spiller ind, er, at vi er omstillingsudmattede. I halen af et par år med en global pandemi samt invasionen af Ukraine og al den usikkerhed og omstillingsparathed, det har krævet, orker vi ikke endnu en krise. Selvfølgelig gør vi det, der skal til, men min fornemmelse er, at vi er omstillingsudmattede.

Vi har set og hørt mange dårlige nyheder de seneste år, der har haft en direkte indvirkning på vores hverdag og har skullet indrette os efter det. Vi er stadig trætte, og jeg tror, mange har svært ved at rumme endnu en krise og endnu en hård vinter – nu af økonomiske grunde.

Økonomisk robusthed. Har du noget at stå imod med?

Det er ikke alle, der rammes af økonomisk stress, bare fordi samfundet som sådan er ramt af en økonomisk krise. Ikke alle er lige hårdt ramt, da nogle har mere at stå imod med rent økonomisk end andre, og nogle vil have mere tendens til bekymring end andre.

Hvorvidt vi har noget at stå imod med rent økonomisk, har ikke kun noget at gøre med hvor mange penge, vi har og hvor meget, vi tjener. Det har også noget at gøre med vores livsstil, mængden af faste udgifter, om vi er villige til at skære ned på udgifter, og om vi har taget højde for i vores økonomi, at der kan komme en personlig eller samfundsmæssig krise.

Personligt er jeg ikke så bekymret, da vi har taget højde for, at der kan komme hårde tider rent økonomisk. Dét at være selvstændig indebærer en stor usikkerhed, men vi har lært på den hårde måde, at det er vigtigt at tage højde for, at der kan komme hårde tider.

Da tæppet blev revet væk under os

For nogle år siden blev min søn syg, og jeg selv blev sygemeldt med stress. Jeg var lige blevet selvstændig og stod uden indkomst. Og vi havde ellers baseret vores økonomi på 2 indkomster og havde ikke en buffer, der kunne redde os igennem nogle måneder med mindre indkomst. Det skræmte mig fra vid og sans og var helt klart noget af det mest stressende omkring den situation. Vi havde ikke forældre eller andre, der bare sådan lige kunne hjælpe os.

Det var som at få tæppet trukket væk under os. Især fordi min søns sygdom er kronisk, og vi kunne se, vi havde brug for at indrette vores familieliv og vores økonomi på en anden måde for at få det til at være bæredygtigt. Desuden vækkede det en slags grundangst i mig. Mine forældre mistede hus og hjem, da jeg var helt lille, og det var ikke historien om, at alt bare blev godt igen. Og det viste sig, at det selvfølgeligt er noget, jeg har med mig, som du sikkert også har forskellige betydningsfulde oplevelser fra din barndom, hvor økonomi spiller en vigtig rolle.

Det har taget nogen år med beslutninger, prioriteringer, og jeg har læst bøger og hørt podcasts om penge og privatøkonomi og lært en hel masse om penge. Det har givet mig og os en stor tryghed, at vi gennem en årrække har ændret nogle ting og fået styr på vores økonomi i en grad, så der skal virkelig meget til at vælte den.

Vi har styr på forsikringer, pensioner, hvad der sker, hvis den ene dør, hvis den anden dør, hvis vi bliver skilt, hvis nogen bliver syge, hvis nogen ikke tjener penge. Vi har opsparingskonti til ferie og til det ene og det andet, til vedligehold af hus og bil, fordi vi hverken har nyt hus eller ny bil. Vi har penge til noget uforudset. Med andre ord. Vi har styr på det, og det giver en kæmpe tryghed. Og det er ikke, fordi vi har fået flere penge. Vi bruger dem bare anderledes – eller lader være med at bruge dem i nogle tilfælde.

Hvad gør økonomisk stress ved krop og sind?

Når vi bliver stressede, så forandres krop og sind. Vi bliver “kampklare” og i stand til at håndtere udfordringer på kort sigt, men over tid bliver vi udmattede, og stress kan fremkalde diverse symptomer både fysisk og psykologisk.

Det, der også kan ske ved økonomisk stress, er, at vi føler os ude af stand til at handle. Vi føler os stressede og magtesløse enten på grund af vores omstændigheder eller egne vaner, som vi har svært ved at ændre. Det er her, vi ofte begynder at gemme os for realiteten eller dulme frygten på måder, der ikke hjælper i det lange løb. Som nævnt ovenfor kan det også vække tidligere traumer omkring penge, der i første omgang gør os ude af stand til at handle rationelt.

At være i konstant økonomisk stress er ikke godt for krop og sind, og én af de store omkostninger ved at være stresset er, at det kan belaste vores relationer. Vi bliver mindre nærværende og mindre empatiske, og lige netop de relationer, vi har brug for for at klare os igennem en svær periode, kan blive udfordrede.

Det, der er værd at bemærke omkring økonomisk stress, er, at det ikke er din økonomiske situation, der stresser dig, men din opfattelse af din økonomiske situation. Hvad du tænker om din egen evne til at håndtere situationen, dit syn på fremtiden og andre ting spiller ind.

Din psykologiske fleksibilitet – hvilket indbefatter din evne til at se tanker for, hvad de er og kunne regulere følelser – bestemmer om din situation sender dig ud i panik og dårlige løsninger eller, at du sover godt om natten og har det fint. Derfor kan to personer i nøjagtigt samme økonomiske situation reagere vidt forskelligt.

Uhensigtsmæssige copingstrategier kan give en ond cirkel

Det, der også sker, når vi er stressede omkring penge, er, at vi kan komme til at handle meget kortsigtet, hvilket kan føre til en ond spiral af endnu mere økonomisk stress på sigt. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvordan du håndterer økonomisk stress. Dine mestringsstrategier eller copingstrategier er afgørende, når du skal håndtere alt her i livet – også økonomisk stress.

Hvad gør du, når du er bange for ikke at have penge nok?

 • Lukker du øjnene og svinger Dankortet alligevel?
 • Drikker du for meget for at dulme nerverne?
 • Bliver du overdrevet panisk?
 • Bebrejder du andre i stedet for at tage ansvar?
 • Kan du skelne mellem frygt for fremtiden og reelle økonomiske udfordringer?
 • Doomscoller du finansielle nyheder men lukker øjenene i forhold til din egen netbank?
 • Opsøger du viden de rigtige steder eller låner du penge de forkerte steder?
 • Har du tanker om dig selv og din egen evne til at håndtere penge, der forhindrer dig i at gøre noget konstruktivt?

Du kan blive utroligt meget klogere på dig selv ved at kigge på dine mønstre og overbevisninger omkring penge. Måske kan du se, at du prioriterer din yderside, og hvad andre synes om dit tøj, bolig og bil højere, end hvad der i virkeligheden kan give dig en sund økonomi? Og jeg peger ikke fingre her. Mange af os har irrationel og uhensigtsmæssig adfærd omkring penge.

Økonomiske udfordringer kan slå dig helt ud af kurs – men du kan komme tilbage

At få vendt økonomisk stress til økonomisk ro og robusthed er ikke nødvendigvis noget, man gør med et snuptag. Det tager tid, men der kan ligge stor personlig udvikling og store gaver gemt i den proces. Som med andre kriser kan det slå os ud af kurs. Og økonomiske problemer kan vitterligt slå os helt ud af kurs.

Talemåden “Det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere” er usand. Også når det kommer til økonomiske udfordringer. Men der ligger et potentiale gemt i økonomisk stress, og jeg tror på, at hvis vi er åbne overfor muligheden, så kan økonomisk stress lære os uvurderlige ting, og vi kan blive både klogere og også rigere med tiden i alle ordets betydninger, når vi tager ansvar for vores egen økonomiske livsrejse. Også når den bliver svær.

3 ting du kan gøre for at håndtere økonomisk stress

Herunder giver jeg dig 3 ting, du kan gøre med det samme for at nedbringe økonomisk stress. Det er ikke klassiske og detaljerede privatøkonomiske råd. Jeg er psykolog og har selv brugt en række ressourcer til at blive klogere på, hvad jeg helt konkret kan gøre for at få styr på min økonomi. Nogle af dem står på en liste lidt længere nede.

Det, jeg giver dig her, er nærmere psykologiske råd, der gør dig bedre i stand til at følge fornuftige og langtidsholdbare praktiske strategier. Gode råd er ofte enkle. Det er at følge dem, der er svært. I virkeligheden er privatøkonomi ikke raketvidenskab. Det handler om at:

 • have en økonomi, hvor du bruger mindre, end du tjener.
 • nedbringe gæld, hvis du har gæld.
 • spare op til uforudsete hændelser.
 • få mest muligt ud af dine penge ved at bruge penge på de ting, der giver dig mest værdi, mens du sparer på andre ting,
 • sikre dig selv økonomisk tryghed og frihed ved at have en langsigtet plan.

Det er i teorien enkelt men i virkeligheden ikke så nemt. Vi lever i et forbrugersamfund, hvor vi lærer at bruge penge men ikke nødvendigvis at kultivere økonomisk ro og frihed. Nedenstående 3 trin vil hjælpe dig i den rigtige retning.

1. Tjek ind med dig selv, før du gør noget

Første trin handler – paradoksalt nok – om ikke at gøre noget i første omgang. I mit forløb RO taler jeg om, at det at kultivere ro og håndtere stress handler om både at gøre og håndtere men også om at være og regulere. Det samme gælder økonomisk stress. Der skal muligvis handles, men du skal også stoppe op og lige tjekke ind med dig selv og mærke, hvilken tilstand du er i.

I en periode hvor du er stresset på grund af økonomi, vil jeg anbefale dig at sætte en stund af hver dag til ganske enkelt at være. At trække vejret, mærke kroppen og konstatere, hvordan du har det. Det handler ikke om, at du skal forsøge at slappe af, hvis du er stresset men simpelthen blive bevidst om, hvad der foregår i krop og sind.

Når du tjekker ind med dig selv, så skifter du fra at reagere automatisk til at observere bevidst, og på den måde bliver du i stand til at handle proaktivt og fornuftigt frem for automatisk og irrationelt baseret på frygt og impulser.

2. Mind dig selv om dine vigtige og sande værdier

Næste skridt – inden du begynder at tage økonomiske beslutninger og handle på dem – er at minde dig selv om dine vigtige og sande værdier. Vigtige værdier handler om, hvordan du gerne vil leve dit liv. Måden du gør tingene på, hvad du bruger din tid på, og hvad der er i det hele taget er vigtigt.

For mange mennesker kredser sande værdier om:

 • gode relationer med familie og venner
 • nærvær
 • naturen
 • fællesskaber
 • at bidrage
 • oplevelser
 • udvikling og kreativitet
 • det enkle liv
 • sundhed
 • nysgerrighed og læring
 • frihed og tid til ro.

Vigtige og sande værdier er værdier, der i virkeligheden er vigtige. Vi kan meget nemt tage fejl her. Forfatteren Mark Manson, der har skrevet bogen The Subtle Art of Not Giving a Fuck taler om shitty values, når han taler om falske værdier. Falske værdier er kendetegnet ved, at de ikke giver os den lykke og trivsel, vi længes efter, men mange af os lever efter dem alligevel. Eksempler på falske værdier kan være:

 • Materiel overflod og luksus
 • At få ret og få anerkendelse og social status
 • At være positiv og have det godt hele tiden
 • Ting, der giver kortvarig nydelse men langvarig skade.

Når du mærker efter og erkender dine sande værdier vil du se, at dem kan du leve efter, uanset hvor mange eller få penge du har. Det kan også hjælpe dig til at give afkald på materielle goder, hvis der er behov for det i en periode.

Der er ikke noget i vejen med luksus eller social status, men det bliver et problem, når vi tror, det er grundlaget for et godt liv. Et godt liv er som udgangspunkt et enkelt liv, og nogle gange kan en økonomisk krise bringe os i retning af et bedre og mere enkelt liv.

3. Sæt økonomisk mestring i kalenderen – og afsæt tid til at holde fri

Nu kommer vi til det trin, der fokuserer på handling. Jeg vil anbefale dig, at du simpelthen sætter håndtering af penge og økonomi i kalenderen, hvis der er behov for at nedbringe økonomisk stress. Det kan være nogle timer en eftermiddag hver uge, eller hvad der nu er behov for.

For mange af os kan det kræve tilløb og vække enorm modstand at få overblik over økonomien. Det er forbundet med frygt og skam, og derfor vil du opleve, alle dine undvigemanøvrer dukker op. Pludseligt bliver det vigtigt at fikse en cykel eller skrive en mail. Derfor vil jeg anbefale dig at lave en fast aftale med dig selv og evt. din partner, hvor I sætter jer ned og får overblik over, hvad der skal gøres. Det tager som regel en del tid og kan være ting som at:

 • få overblik over alle faste udgifter og skære ned
 • få overblik over gæld, og hvordan du kan afvikle dyr gæld
 • ringe rundt til forsikringer og få et nyt tilbud for at spare penge
 • sætte et fast budget for mad og lave madplan og handle én gang om ugen
 • kigge pensionsordninger igennem
 • sætte bankkonti op, så du får overblik
 • sætte mål for opsparing til uforudsete udgifter, ekstra varmeregning eller andet.

Gør pengestunden til en hyggestund med en god kage eller en god middag efterfølgende. Gør det til noget fejringsværdigt, at du ser din økonomi i øjnene og gør noget for at skabe økonomisk ro.

Og husk så også at holde fri fra de økonomiske bekymringer. Det gode ved at sætte håndtering af økonomi i kalenderen er, at du resten af tiden kan holde fri med god samvittighed med vished om, at du gør noget aktivt for at få ro omkring din økonomi.

Afsluttende vil jeg sige, at det er vigtigt at være tålmodig og tilgivende overfor dig selv, når det gælder økonomisk stress. Det er ikke det samme som at lade dig selv bruge løs af penge, du ikke har, på ting, du ikke har brug for. Men det vil sige, at du skal fejre dine fremskridt og forsøg på forbedring i stedet for at slå dig selv oveni hovedet med dine fejl og mangler.

Hvis du blev inspireret af dette indlæg, så tjek også følgende ud:

Liste over ting, bøger og podcasts, der har inspireret mig på min rejse hen mod økonomisk ro:

Kærlig hilsen

Birgitte Sølvstein

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.