fbpx

Selvkultivering – en enkel vej til holdbar sundhed og lykke

Selvkultivering er et ord, jeg har manglet. Det føles lidt som at have fået en nøgle, jeg har ledt efter længe. Selvkultivering har efterhånden fået en hel central plads i min forståelse af, hvad der skal til for, at jeg kan skabe og opretholde god energi, følelsesmæssig balance og et godt fysisk helbred. Jeg håber, du vil lade dig inspirere til at overveje, hvordan du kan bringe selvkultivering ind i dit liv.

Læs eller lyt med her, hvor jeg fortæller om selvkultivering, og hvordan du kan praktisere det på enkle måder for at kultivere dig selv og dit liv i en sund og god retning.

Jeg kommer ind på følgende:

 • Hvad selvkultivering er
 • Hvorfor sundhed og lykke ikke er lig med et perfekt helbred eller et perfekt liv
 • At din hverdag kan gøre dig sund og lykkelig eller syg og deprimeret
 • 5 enkle idéer til, hvordan du kan praktisere selvkultivering i din hverdag

 

Selvkultivering – en enkel vej til holdbar sundhed og lykke

Mange af os lever et liv, der er uholdbart og derfor ender med stress og fysiske, følelsesmæssige og mentale problemer. Et liv hvor vi ikke gør nok for at kultivere både vores psykologiske og fysiske sundhed. Jeg peger ikke fingre her! Jeg har selv været der og havner der på jævnlig basis, hvor jeg kan mærke, at jeg har gang i en hverdag, der ikke fremmer min sundhed og glæde på sigt.

I mit arbejde som psykolog med alvorlig stress og andre problematikker (og i mit eget liv) har jeg været på en årelang rejse hen mod at finde ud af, hvordan jeg skaber ægte trivsel og sundhed i mit eget liv på alle planer. Og hvordan jeg kan hjælpe andre med at gøre det samme.

Det har ført mig vidt omkring både i psykologien og i andre traditioner. Én af de traditioner, jeg har studeret, er den kinesiske lægevidenskab, og jeg har bl.a. uddannet mig til qi gong-instruktør. Ét vigtigt begreb i den kinesiske tradition er selvkultivering eller xiu yang på kinesisk. I sommers læste jeg Mimi Kuo Deemers bog Xiu Yang – Self Cultivation for a happier, healthier and more balanced life, og den kan anbefales, hvis du selv vil dykke mere ned i emnet.

Hvilke positive kvaliteter ønsker du at kultivere i dit liv?

Ordet “selvudvikling” har en klang, jeg ikke altid er så vild med. Som om vi ikke er gode nok og skal udvikle os for at blive bedre. “Selvomsorg” er et andet ord, som er vigtigt, men som heller ikke helt kan fange det, der skal til for, at vi kan trives. “Stresshåndtering” er også en god ting, men vi ønsker jo mere af livet end blot at håndtere stress. “Selvkultivering” rummer til gengæld det, jeg forsøger at formidle i mit arbejde og selv prøver at leve efter.

Selvkultivering er en ældgammel kinesisk livskunst. Formålet er at:

 • kultivere et godt fysisk helbred og et langt liv
 • få ro i sindet og hjertet
 • være i harmoni med andre mennesker og med naturen.

Selvkultivering forebygger både fysiske og psykologiske problemer, og på den måde er det grundstenen i kinesisk medicin. Det er ikke alt, der kan helbredes, men vi kan altid bevæge os i retning af mere fysisk, psykologisk og åndelig stabilitet og balance.

Selvkultivering handler om at stille dig selv spørgsmålet: Hvilke positive kvaliteter ønsker jeg at kultivere i mit liv? Og så have en hverdag, der understøtter de kvaliteter.

Formålet med selvkultivering er bl.a. at:

 • nære krop og sind og skabe fysisk, psykologisk og åndelig balance
 • styrke livsenergien (kaldet qi) og derved både opnå indre og ydre glød
 • kultivere gode egenskaber som fx sindsro, tålmodighed og kreativitet
 • kultivere vedvarende fred og lykke.

Selvkultivering handler ikke om dit ego

Her i vesten forbinder vi måske det at kultivere “selvet” med at fokusere på os selv og vores eget ego og egne behov. Men selvkultivering handler ikke om dit ego men om en langt dybere del af dig og derfor også om din forbindelse til andre.

“Kultivering” kunne betyde, at du skal skabe noget nyt. Men selvkultivering handler om at fremme det potentiale, du allerede har gemt i dig. Dit helbred og dit liv kan sammenlignes med en have, hvor der allerede er et potentiale i form at frø i jorden. Du skal passe og vande din have og beskytte den mod ukrudt, så de gode ting kan vokse frem.

Du har allerede sundhed og gode egenskaber boende i dig (også selvom de ligger dybt begravet). De skal bare kultiveres og beskyttes mod skadelige elementer. Selvkultivering dækker over mere end bare at forebygge stress og sygdom – det handler om en måde at leve på, der får alt det bedste til at gro i vores liv.

Men er jeg virkelig min egen lykkes smed?

Det er jo et stort spørgsmål: skaber vi vores egen lykke og sundhed? Det kommer jo an på, hvordan man forstår “lykke”. Her skal det forstås som glæde i sindet. Det betyder ikke, at vores liv er perfekt, eller at vi ikke også har svære følelser.

Måske er du opgivende eller afvisende ved tanken om at kultivere sundhed og lykke i dit liv. Det kan være, fordi du er vant til at give andre ansvaret for din trivsel, eller fordi du kæmper med store indre udfordringer (fx sygdom, angst eller depression) eller ydre udfordringer (fx en skilsmisse, en dårlig leder eller begrænset økonomi).  

Jeg er ikke fortaler for et budskab, der handler om, at vi kan styre alt ned til mindste detalje. Eller at alle kan forvandle en håbløs situation til en god ved bare at ændre mindset. Livet er fuld af svære og smertefulde ting. Folk dør, kriser opstår, gulvtæppet bliver hevet væk under os… Livet vil altid være sådan.

Til gengæld er det også sådan, at når du hver dag gør noget aktivt for at kultivere gode ting i dig selv og i dit liv, så har det en altafgørende betydning for den måde, du møder udfordringer på. Indre som ydre.

Hvis du fx har gennemlevet et traume, kan det være, at du skal leve med visse symptomer resten af livet. Hvorvidt du trives i dit liv, kommer dog an på, om du dropper offerrollen og tager ansvar for dit mentale helbred. Her er psykolog og forfatter Edith Eger, som overlevede Auschwitz, et godt eksempel. Hun har netop i en alder af 91 udgivet sin anden bog The Gift, som er virkelig inspirerende.

Hvis du bliver syg af kræft, så kan det være et spørgsmål om liv eller død, om du tager ansvar for dit helbred ved at spise sundt, dyrke helende bevægelsesformer og bevare din optimisme. Måske ender du ikke med at blive helbredt i fysisk forstand, men du lever godt, så længe dit liv varer. Tag Kris Karr som eksempel. Hun lever med en i princippet uhelbredelig form for kræft. Det kan være, at hun har været heldig, men hendes måde at leve på har uden tvivl bidraget til hendes sundhed.

Sundhed og lykke er ikke lig med et perfekt helbred eller liv

Selvkultivering handler om at få det gode til at gro i dit liv. Fx:

 • Nærhed med andre og fred i dine relationer
 • Tilgivelse og optimisme
 • Taknemmelighed og gavmildhed
 • Fysisk styrke og fleksibilitet
 • Indre ro, energi og glæde

Bemærk at “sundhed” her ikke skal forstås som et perfekt fysisk eller psykisk helbred. Selvom selkultivering uden tvivl vil fremme din sundhed og indre ro og potentielt kan afhjælpe kronisk lidelse og helbredelse af tilstande, som vestlig medicin ellers ville stemple som uhelbredelige, så vil du aldrig opnå et perfekt helbred eller et perfekt liv.

Det er ikke målet, og når vi praktiserer selvkultivering, så dropper vi idéen om, at vi skal være perfekte. Om at vi ikke må kæmpe med ting, der er svære, eller at vi ikke må opleve fysiske symptomer. Vi arbejder med at omfavne os selv, kroppen, sindet og livet præcis, som det er lige nu. Ikke fordi vi ikke ønsker forandring, men fordi vi kan have en intention om at kultivere det gode og samtidig have en dyb accept og endda værdsættelse af livet og os selv præcis, som vi er lige nu.

På den måde handler selvkultivering om at gå hinsides tankerne og idéerne om, hvad der er godt eller dårligt. Når vi får kontakt til denne dybere måde at være på, får vi kontakt til det nuværende øjeblik, hvor livsenergien strømmer frit. Her kan vi mærke vores egen harmoni og helhed – også selvom der måske er bekymringer eller sygdom til stede.

Din hverdag kan enten gøre dig syg og deprimeret eller sund og lykkelig

Hvordan du lever dit liv til daglig er det mest afgørende for dit fysiske og psykiske helbred. Dermed ikke sagt, at du har fuld kontrol, men du har ofte stor indflydelse. Jeg har selv måttet sande, at hvordan jeg lever mit liv til daglig, og hvordan jeg anskuer de udfordringer, jeg lever med, gør forskellen mellem, om jeg bliver stresset, angst og overmandet af håbløshed, eller om jeg oplever indre ro og styrke.

Og hvad er det at være “lykkelig”? Jeg tror ikke, at vi skaber vores egen lykke. Jeg ser mere lykke som en sommerfugl, som vi nogle gange er heldige nok til at få besøg af. Hvis vi praktiserer selvkultivering og plejer vores indre have, så er der uden tvivl større sandsynlighed for, at lykkens sommerfugl lander af og til.

Ved at have fokus på hverdagen og selvkultivering, så dropper vi også idéen om, at en ekspert eller en særlig form for behandling skal redde os. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal gå til lægen eller til psykolog, for selvkultivering handler også om at få den nødvendige hjælp. Men vi bevarer handlekraften og understøtter eventuel behandling med at gøre ting i hverdagen, der understøtter vores trivsel.

Din døgnrytme, din kost, din måde at bevæge dig på, tænke på og være sammen med andre mennesker på kan enten bidrage til eller ødelægge din trivsel. Ingen spiser eller lever til perfektion, men der er ting, vi kan gøre i det små for at bevæge os i en sundere retning.

 

Kultiverer du dig selv og dit liv?

Når du kigger på din hverdag, hvor bærer den dig så hen? Er det mod:

 • en stærk, fleksibel og sund krop?
 • et fokuseret og fredfyldt sind?
 • en fornemmelse af meningsfuldhed?
 • gode nære relationer, der er blevet passet og plejet
 • enkelthed, harmoni, tryghed, tilfredshed…

Eller er det nærmere hen mod:

 • stress og tiltagende smerter, uro, udmattelse og frustration
 • sygdom
 • nedtrykthed og meningsløshed
 • slidte eller bristede relationer
 • forvirring, et distraheret sind, at du spilder tiden og ikke ved, hvad du skal eller vil i dit liv.

Det er vigtigt, at du kigger på dig selv og dit liv med forståelse og venlighed. Selvkritik vil paralysere dig og gøre det umuligt at ændre noget. Ingen af os får stress eller bliver syge med vilje. Det er en balance mellem at se sandheden, om den måde vi lever på, i øjnene og samtidig have overbærenhed med os selv. Vi gør altid det bedste, vi kan. Det er en essentiel del af selvkultivering at være kærlig over for dig selv, og kærlighed og tålmodighed er den eneste holdbare måde, du kan ændre vaner på.

 

5 enkle idéer til selvkultivering i din dagligdag

Selvkultivering er ikke noget “quick fix”. Det kan ikke fremskyndes eller gennemtvinges. Det handler om de små ting, du gør og tænker i løbet af din dag, som over tid medfører varige ændringer. Selv små forandringer kan gøre en kæmpe forskel over tid. Her giver jeg dig idéer til, hvordan du kan komme i gang.

#1 Begynd din dag med 3 bevidste åndedrag

Væn dig til at forbinde dig med din vejrtrækning og med din krop som det allerførste, når du vågner. Det kan være 3 rolige og bevidste åndedræt, hvor du lader din opmærksomhed hvile på hele indåndingen og hele udåndingen. Du kan også bruge en meditation som fx min morgenmeditation.

Når du fokuserer på vejrtrækningen, så slipper du automatisk dine tanker. Måske bare et øjeblik, men det er langt bedre end ingenting. Det giver dig mere bevidsthed, så dit sinds automatiske tænkning ikke tager over med det samme. I stedet kan det give dig et øjeblik til at overveje, hvordan du kan få den bedste start på dagen

#2 Følg din krops naturlige spiserytme og spis en stor morgenmad

Din mad kan enten være medicin eller ødelægge dit helbred. Det er nemt at blive overvældet af diverse kostråd om, hvad du skal spise. Men hvor meget og hvornår, du spiser, har også en enorm indflydelse på dit helbred. I den kinesiske tradition og andre oprindelige traditioner lægges der vægt på, at en stor morgenmad, en god frokost og en let aftensmad er optimalt for kroppen. Eller som man siger: spis morgenmad som en konge, frokost som en baron og aftensmad som en tigger.

Begynd med morgenmaden. Spis en stor nærende morgenmad og læg mærke til, hvordan det påvirker dit energiniveau resten af dagen. Jeg arbejder selv på at få en meget stor morgenmad, som efterhånden mere minder om, hvad jeg normalt ville spise til aftensmad. Jeg er overrasket over, hvor god energi det giver mig hele min arbejdsdag og også, at det har betydet, at jeg har tabt mig en hel del.

#3 Moderat bevægelse for maksimal sundhed

Her i Vesten ser vi motion som noget, hvor vi helst skal anstrenge os mest muligt for at komme i “god form”. Jo mere sved på panden des bedre. I den kinesiske tradition ser man anderledes på det. Her betragter man moderat fysisk aktivitet som det sundeste og det, der leder til et langt liv og fysisk og psykologisk balance.

Overvej, hvordan du kan få moderat bevægelse ind i din dag, der forbinder dig til din krop og gør din krop mere stærk og smidig uden, at du overanstrenger dig. Det kan fx være:

#4 Læg en hånd på dit hjerte

I den kinesiske tradition er hjertet ikke bare et fysisk organ men et vigtigt følelsesmæssigt og åndeligt center, som vi skal holde åbent, stærkt og kærligt. Det at skabe et trygt og kærligt indre miljø, hvor du behandler dig selv med venlighed, er forudsætningen for, at du har noget at give af til andre på en bæredygtig måde.

Selvkritik og skam kan bremse din naturlige kærlighed både til dig selv og andre og det at bevare kontakt til dit hjerte vil hjælpe dig til at se negative tanker for, hvad de er, så du ikke forveksler dem med sandheden.

Du kan holde kontakt til dit hjerte ved at lægge en hånd på hjertet og sende en kærlig tanke og varme først til dig selv og så til andre. Du kan sende kærlige ord eller forestille dig et lys alt efter, hvad du kan mærke, virker bedst for dig.

#5 Skift sukker eller kaffe ud med et 10 minutters hvil

Når vi skal pleje vores psykologiske og fysiske sundhed, er hvile lige så vigtigt som de ting, vi aktivt gør. En tilpas mængde fysisk og mental hvile i løbet af dagen og en god søvn er alfa omega for et godt helbred. Mange af os er mere mentalt trætte, end vi er fysisk udmattede, og den lette adgang til konstante digitale input kan gøre det svært at finde ægte mental hvile.

Vælg et tidspunkt på dagen, hvor du vil hvile mentalt og måske også fysisk. Ifølge det kinesiske body clock er lige efter frokost og aftenen et godt tidspunkt for hvile. Se om du kan mærke efter i dit eget indre kropsur, hvornår du har brug for en pause og skift kaffe eller sukker ud med et 10 minutters dybt hvil.


Hvis du blev inspireret, så vil du nok også synes om disse indlæg:

Kærlig hilsen

Birgitte Sølvstein

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.