fbpx

Sådan ændrer du dybe negative overbevisninger – en anden vej

Har du brug for at ændre negative overbevisninger? Ikke bare de overfladiske men også på et dybt plan? Så læs (eller lyt) med her, hvor jeg vil lære dig en måde, du kan arbejde med at ændre negative overbevisninger på, som er en anden end den, de fleste foreslår.

Du og jeg går rundt med mange forskellige overbevisninger om og selv, andre mennesker og om, hvordan verden generelt hænger sammen.

Disse dybe overbevisninger er en slags “leveregler”. Nogle af dem er bevidste, men mange af dem er helt ubevidste. De fleste af dine overbevisninger er helt uproblematiske og skaber ikke problemer. Men så er det de dybe negative overbevisninger, der for alvor kan spænde ben for dig. Og det er dem, det skal handle om i dag.

Kan man og skal man ændre dybe negative overbevisninger?

Det korte svar er: ja. Det kan man.

Du kan ikke forhindre tanker eller følelser i at dukke op, men du kan forhindre, at indgroede overbevisninger og destruktive mønstre ødelægger dine gode intentioner og dit liv i det hele taget.På den anden side, så kan det faktisk ofte lade sig gøre at ændre dybe negative overbevisninger. Det har jeg ofte været vidne til hos både mig selv og andre.Det kræver bevidsthed og en indsats – og nogle gange en lidt anden tilgang, end man måske skulle tro.

Og man kunne spørge sig selv om, om det ikke bare er bedst at lade være med at give disse overbevisinger for megen opmærksomhed. Hvis vi fokuserer på at ville ændre negative overbevisninger, bliver problemet så ikke bare endnu større?

Skal man ikke blot vende opmærksomheden bort fra tankerne og så ellers leve livet? Og jo, det skal du, hvis du kan. Og evnen til at kunne adskille dig selv fra dine tanker kan ikke overvurderes.

Men som du vil lære her, så er dybe overbevisninger langt fra altid noget, der foregår på et bevidst plan og derfor ikke noget, du blot kan ignorere eller aflede din opmærksomhed fra. Meget mere om det lige om lidt.

aendre negative overbevisninger

Hvilke overbevisninger taler vi om? Det kan være overbevisninger som:

Jeg er ikke noget værd”, “Jeg gør aldrig nok”, “Verden er et farligt sted at være” eller “Jeg bliver altid forladt”.

Den slags overbevisninger kan skabe kæmpestore problemer og kræver en indsats at opløse. Og her kommer jeg ind på, hvordan du kan gribe det an.

Du kan lytte til podcastepisoden eller læse indlægget herunder, hvor jeg kommer ind på:

 • Hvorfor negative overbevisninger kan være svære at opdage og ændre
 • Hvor negative overbevisninger kommer fra
 • Forskellen på overfladiske og dybe overbevisninger
 • Hvordan du kan spotte dine egne negative overbevisninger
 • Hvad problemet kan være med positiv tækning
 • Hvordan du kan ændre destruktive overbevisinger

Dybe negative overbevisninger kan være svære at opdage

Nogle af dine overbevisninger er indlysende. Det er dem, du selv kan sætte ord på og er klar over, at du har. Det kan være dine bevidste holdninger om dig selv, andre mennesker og verden generelt som:

“Mænd er ikke til at stole på”

“Jeg er ikke særligt god til at lave mad”

“Jeg kan ikke klare mig uden min kone”

“Jeg har aldrig penge nok”

Og bemærk venligst, at jeg i dette indlæg har fokus på negative overbevisninger. Vi har jo også mange neutrale og positive overbevisninger.)

De bevidste overbevisninger er nemme nok at finde. Og de er forholdsvist nemme at håndtere. Et godt sted at starte er simplethen at se dem for hvad de er, vælge at lade dem være der men ikke tro på dem som sandheder.

Udfordringen er, at mange dybe overbevisninger er ikke noget, du tænker bevidst eller overhovedet er klar over, styrer dine handlinger. Og det er især disse overbevisninger, der kan skabe problemer og som kan være svære at ændre.Det er jo svært at ændre noget, man ikke kan få øje på!

Men hvor sidder disse overbevisninger så, hvis de ikke findes i dine bevidste tanker?

De findes mellem linjerne i dit liv. Blandt andet i:

 • din adfærd
 • måden du behandler andre mennesker på
 • måden du behandler dig selv på
 • måden du løser problemer på (eller undgår at løse dem)
 • dine følelser
 • din krop

Kig grundigt på dit liv, dine relationer, din adfærd og måden du har det på, og du kan udlede, hvilke negative overbevisninger, du bærer på.

Det er vigtigt at vide, at “overbevisninger” langt fra altid er bevidste og sproglige. Det kan lige så vel være en følelse i kroppen eller en vanemæssig handling. Mange tror, at når vi skal arbejde med overbevisninger, skal vi finde frem til bevidste tanker. Det er nogle gange relevant men langt fra altid at finde frem til en specifik tanke.

Ofte vil det være en oplevelse af, at din fornuft siger ét men din krop siger noget andet. Du kan regne med, at din krop taler sandt om dine dybe overbevisinger. Her bliver vi ofte forvirrede, fordi vi er vant til at stole mere på vores tanker end på kroppen.

 

Forskellen på overfladiske og dybe overbevisninger

En måde at anskue overbevisninger på er ved at dele dem op i overfladiske og dybe overbevisninger. Ofte oplever jeg (hos mig selv og andre) at der er forskel på, hvad vi føler os overbevist om på overfladen, og hvad vi så rent faktisk er overbeviste om, når vi dykker lidt længere ned.

Det er der flere grunde til. Én af dem er, at vi gerne vil identificere os med positive og konstruktive tanker og har svært ved at indrømme, at vi også indeholder mørke og destruktive sider. Men som Carl Jung sagde:

“Det, vi ikke bringer til bevidsthed, bliver vores skæbne”

Jung kaldte den del af os selv, vi ikke ville vedkende os, for “skyggen”. Så længe dine negative overbevisninger lever i skyggen, styrer de dig. Når du kaster lys på dem, begynder de at miste deres magt over dig.

Lad os tage eksemplet med selvværd. Måske har du umiddelbart gode og sunde tanker om dig selv. Du er fast besluttet på at have et højt selvværd og tænker derfor tanker som “Jeg er god nok”, “Det er ok, jeg begår fejl” og “Jeg accepterer mig selv nøjagtigt, som jeg er”.

Og hvis der skulle snige sig andre tanker eller en følelse af lavt selvværd ind, så skynder du dig at tænke noget konstruktivt.

Der kan siges meget godt om at tænke positivt, men det er ikke altid nok. Og i værste fald kan det skabe problemer, fordi du bruger den positive tænkning til at fornægte svære tanker og følelser.

aendre negative overbevisninger

Tilbage til eksemplet med selvværd. Måske forholder det sig sådan, at du behandler din krop dårligt. Måske sulter dig selv, fordi du synes, du vejer for meget eller måske spiser du meget usundt og bilder dig selv ind, at det er for at trøste dig selv, når du har det dårligt. Måske skammer du dig over de fejl, du kommer til at begå og skjuler dem. Eller måske er du i et forhold, hvor modparten behandler dig dårligt.

I virkeligheden er det tegn på, at du har dybe overbevisninger om, at du ikke er god nok til at fortjene kærlighed, at din krop ikke er god nok og at du ikke har lov til at være et helt almindeligt fejlbarligt menneske.

Der er altså ofte en uoverensstemmelse mellem, hvad du føler dig overbevist om på et rationelt plan, og hvad dine følelser og din krop fortæller dig. Og ja, jeg ved godt, jeg gentager mig selv her, men det er fordi, det er vigtigt.

Forskning peger på, at selvom vi tror, vi har en accepterende holdning til fx etniske minoriteter, så viser studier som dette og, at vi kan have dybtliggende overbevisninger som vi handler instinktivt ud fra. Og resultaterne af dette studie pegede i retning af, at hvis vi har bevidste homofobiske overbevisninger, kan det netop være tegn på, at vi undetrykker vores egne homoseksuelle tendenser.

Hvor kommer negative overbevisninger fra?

Livet igennem skabes, vedligeholdes eller ændres dine overbevisninger. Dine overbevisninger kommer ikke ud af den blå luft men kommer typisk fra det samfund, du er en del af, dit parforhold og fra de mennesker, du omgiver dig med. Og især dannes de tidligt i de relationer, du har tidligt i dit liv.

Især helt tidlige oplevelser fra før du fik sprog, kan du ikke nødvendigvis sætte ord på, men ikke desto mindre lever de i dig som dybe overbevisninger. Skelsættende begivenheder i dit liv kan også sætte sig som dybe overbevisninger. Traumatiske begivenheder som at blive forladt, forrådt eller overfaldet kan ændre din måde at se verden, dig selv og andre mennesker på.

Oplevelser senere i livet kan også give dig negative overbevisninger. Måske bliver du forladt af en kæreste, du elskede, og du beslutter dig (ubevidst) for, at det er for smertefuldt og risikabelt at elske og stole på nogen, der betyder noget for dig og du nøjes med en partner, du ikke er så knyttet til.

Negative overbevisninger nedarves ofte gennem generationer. De overbevisninger, du får med dig fra dine forældre og andre, der har præget din opvækst er både de bevidste og synlige (fx. sætninger, der er blevet sagt som fx “Jeg elsker dig, du er det vigtigste i mit liv”) og de mere ubevidste og usagte (fx at du i praksis ikke følte dig elsket eller vigtig, fordi dine forældre prioriterede deres arbejde højere end dig).

De overbevisninger, du har fået med dig er altså både skabt på baggrund af, hvad andre har sagt til dig men især er dine overbevisninger også skabt på baggrund af dine forældres adfærd og deres ubevidste mønstre og overbevisninger. Det er ikke med vilje, vi giver vores destruktive overbevisninger videre til vores børn – men igen; det vi ikke kan eller vil se hos os selv, giver vi ofte videre.

Hvordan du kan spotte dine egne negative overbevisninger

Det kan være lidt overvældende at forholde sig til negative overbevisninger. Vi har jo alle mange negative overbevisninger uanset hvem vi er, så hvor skal man begynde?

Det giver mening at tackle dybe overbevisninger én ad gangen og den rækkefølge, de er relevante. Ofte er det lidt som et garnnøgle. Når først du får fat i den rigtige ende, vil meget vikle sig ud af sig selv.

Måske ved du, hvilken overbevisning, der spænder ben for dig, men hvis ikke kan du bruge følgende fremgangsmåde.

Begyndt med at identificere det primære problem i dit liv lige nu. Måske føler du, du har mange udfordringer lige nu, men begynd med det mest grundlæggende problem. Det kan fx være:

 • Jeg ønsker mig en partner men kan ikke finde én
 • Jeg har angst
 • Jeg kan ikke styre mit temperament overfor mine børn
 • Jeg har store økonomiske problemer
 • Jeg ved ikke hvad jeg vil med mit arbejdsliv

Det kan være et hvilket som helst problem, men kig grundigt på det og se, om du kan komme frem til kerneproblemet. 

Skriv kerneproblemet ned. Jeg anbefaler altid, at du skriver, når du arbejder med dig selv på denne måde. Det gør en forskel, når du reflekterer på papir, og det gør det nemmere for dig at se dine tanker lidt udefra.

Kig så på dit problem og undersøg, hvilke overbevisninger, der spænder ben for dig og gør, at du ikke kan komme videre med dit problem. Bevidste og ubevidste. Du skal ikke analysere dig frem til det – stol på det, der umiddelbart dukker op. Du kan evt. gøre det ved at fuldende følgende sætninger på papir adskillige gange:

“Den dybe overbevisning, der spænder ben for mig er…”

“Jeg er bange for, at….”

“Det jeg i virkeligheden er bange for, er …”

Læg mærke til, at overbevisninger jo i sagens natur er noget, du oplever som indlysende, og som du er overbevist om er sandt (hvis det er en bevidst overbevisning). Og husk også, at ofte afsløres dine dybeste overbevisninger i din adfærd.

Så kig på din adfærd. Hvad afslører den om dine overbevisninger om dig selv, andre og livet?

Det kan fx være, at dit problem er, at du ønsker dig en kæreste men ikke har kunnet finde én. Dine overbevisninger kan være:

 • Der findes ingen gode mænd, som ikke allerede er optagede
 • Jeg er ikke smuk nok, interessant nok, klog nok etc. til at nogen vil elske mig
 • Jeg er for genert – jeg kan ikke finde ud af at møde nye mennesker
 • Jeg kommer til at ende mine dage alene og ensom

Og måske kan du se på din adfærd, at visse mønstre gentager sig:

 • At du kun er tiltrukket af gifte mænd eller mænd med ringe selvindsigt eller andre kvaliteter, du dybest set ikke ønsker dig
 • At du bakker ud af forholdet, hver gang, du får følelser for en mand eller han for dig
 • At du saboterer dig selv ved at undgå lejligheder, hvor du kunne møde en mand

Kig så lidt nærmere på de overbevisinger, du får øje på. Negative overbevisninger bunder altid i frygt. Når du kigger på dine overbevisninger, der relaterer sig til problemet, så spørg dig selv: hvad frygter jeg allermest. I dette eksempel kan det være

 • Jeg er bange for at ende helt alene, ensom og deprimeret og at mine drømme om at skabe en familie aldrig går i opfyldelse
 • Jeg er bange for, at andre ser ned på mig, fordi jeg ikke kan finde en mand

Skriv dine dybe overbevisninger og din største frygt. Alene dette arbejde med at se din dybeste frygt i øjnene er en vigtig del af rejsen. Tilbage til Carl Jung – det du ikke kan se, styrer dig. Det du kan se, har ikke samme indflydelse på dit liv.

Hvorfor positiv tænkning ikke altid virker

Her vil jeg give dig én metode, du kan bruge til at ændre dine dybe negative overbevisninger. Der findes mange, og det er et spørgsmål om hvad der virker for hvem og hvornår.

Den fremgangsmåde, jeg anbefaler her er på mange måder kontraintuitiv og modsat, hvad du måske har lært om at ændre dine negative overbevisninger. Men min erfaring har lært mig, at det kan have en transformérende effekt. Lav øvelsen – selvom det måske virker for enkelt.

aendre negative overbevisninger

Det er oplagt at tro, at du skal fjerne dine gamle overbevisninger ved at overbevise dig selv om, at de ikke er sande. Typisk vil det være noget med at sige eller skrive en positiv overbevisning til dig selv mange gange nok til, at det synker ind. I eksemplet ovenfor ville det fx være at sige til dig selv i spejlet flere gange om dagen; “Jeg tiltrækker en fantastisk mand”, “Jeg fortjener kærlighed”, “Jeg er åben overfor at møde den rigtige mand på det rigtige tidspunkt”.

Men her anvender vi en anden tilgang. I mit onlinebaserede stressforløb arbejder vi med spejløvelser, hvor man siger ting til sig selv i spejlet, og mange oplever, at de har en stor effekt. Men det er kun fordi vi har gjort et vigtigt forarbejde, der handler om selvaccept og at erkende og rumme negative overbevisninger og det, der er svært.

Nogle gange virker positiv tænkning eller positive affirmationer, som det nogle gange kaldes. Men ofte gør det ikke. Og det er fordi, det i første omgang er vigtigt at integrere de dele af dig selv, der har negative overbevisninger og svære følelser frem for bare at ville fjerne det, der skaber problemer.

Hvordan du kan ændre destruktive overbevisinger, der spænder ben for dig

Nu kommer vi til det egentlige arbejde. Og umiddelbart kan den fremgangsmåde, jeg vil forklare dig her, virke mærkelig og måske alt for enkel. Men hæng på og prøv det i praksis. Det følgende er en trinvis beskrivelse af, hvordan du kan være med og på den måde transformere det, der lige nu spænder ben for dig.

1. Vælg én af dine vigtigste negative overbevisninger

Vælg én af dine vigtige negative overbevisninger. Måske er det en sætning. Måske er det mere en fornemmelse af sårbarhed eller smerte eller noget, du mærker i din krop. Husk på, at der kan være meget stor forskel på dit voksne intellekt og så dine følelser. Stol på din krop og dine umiddelbare følelser. Det er nemt at tænke dig væk fra disse gemte sider af dig selv. Giv plads til dem.

2. Forbind dig følelsesmæssigt med den del af dig selv, der har overbevisningen

Gør det ved at mærke efter i kroppen, hvor du kan mærke enten en følelse eller intensitet mest tydeligt og læg en hånd på det sted. Fx på dit bryst eller mave. Dette trin handler om at være sammen med dig selv og den del af dig, der kæmper. At bakke dig selv op præcis som du ville gøre det med en god ven. Uden at ville ændre på noget. Du er der bare for dig selv med en blid berøring.

3. Sig støttende ord til dig selv

Mærk efter, om der er noget, du har brug for at sige til dig selv. Det handler ikke om at stille spørgsmålstegn ved, hvordan du har det eller forsøge at overtale dig selv til at tænke anderledes eller have det anderledes. Du kan sige støttende ord som “Jeg ved godt, det er svært”, “Jeg kan godt forstå, du har det svært eller er bange. Du har været meget igennem” eller “Jeg er her. Det er ok, jeg bliver her uanset hvad”.

Læg mærke til dit indre tonefald. Du kan ikke snyde dig selv her – du skal mene det. Og du kan som regel mærke, om du får kontakt ved, at du oplever en følelsesmæssig reaktioner. Måske tårer eller bare en fornemmelse af ro og tillid til dig selv. Eller at du trækker vejret lidt dybere.

4. Fortæl den del af dig, der har den dybe overbevisning, hvad du kæmper med og bed om hjælp

Fortæl først om din udfordring – fx at du gerne vil finde en mand. Og spørg så denne dybe del af dig selv; ” Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, så jeg kan komme videre?”Lyt så og skriv ned, hvad der kommer. Det kan være ord, billeder, en fornemmelse eller andet. Og nu har du noget, der peger dig i retning af næste skridt.

Det at blive set og accepteret har en transformerende effekt. Så enkelt er det. Og alligevel nærmest mystisk, hvordan det ikke at ville forandre noget, kan skabe banebrydende forandring, når vi allermindst venter det.

En dynamisk proces mellem tanke og handling

“Og er min overbevisning, så ændret?” spørger du måske.

Det er den måske – mange ting falder på plads i dig, når du bare giver dig selv rum og ro til at lytte efter. Men ofte er det en proces. Du lytter og arbejder videre og har hele tiden denne dybere del af dig selv med i processen. Du begynder at handle anderledes, og stille og roligt vil din adfærd bekræfte dig i, at du har ændret dig på et dybt plan.

Gør ovenstående, når du oplever at dine overbevisinger dukker op til overfladen på den ene eller den anden måde. Måske er det følelser eller fysiske fornemmelser eller tanker. Gør det der skal til – flere gange om dagen – indtil du kan mærke behovet ikke er der længere, og du er kommet videre med dit kerneproblem.

Det kan svære svært at sætte en finger på, hvad der kom først. Var det din overbevisning, der ændrede sig og skabte en ny adfærd eller er det din ændrede adfærd, der smitter af på dine overbevisninger?

Denne øvelse hviler på det faktum, at jo mere, du kæmper imod dig selv, des mere modstand vil der opstå. Og jo mere, du lytter til og accepterer de dele af dig selv, der kæmper og har det svært, jo mere overrasket vil du bliver over, hvor hurtigt dybtliggende overbevisninger kan ændre sig.

Kærlig hilsen

Birgitte Sølvstein

6 kommentarer

 1. Majbrit siger:

  Jeg mærker ret tydelig min negative overbevisning, men når jeg kommer til punkt 4 kan jeg ikke mærke noget / kommer videre. Hvordan kommer jeg videre?

  1. Birgitte Sølvstein siger:

   Hej Majbrit. Det kan være, du skal arbejde på at connecte med denne dybere del af dig nogle gange, før du kan mærke, der er hul igennem. Eller måske kommunikere på en anden måde. Ved fx. at tegne eller stille spørgsmål på skrift og så få svarene på skrift ved bare at skrive frit uden at tænke over, hvad der der kommer. Vi er jo meget forskellige, og det kan være en proces at finde ud af, hvordan vi bedst får fat i denne dybe del af os selv. KH Birgitte

 2. Rigtig spændende, men hvordan ved man hvad disse overbevisninger er? Således du kan arbejde med det rigtige?

  1. Birgitte Sølvstein siger:

   Hej Anders. Jeg tror ikke, du skal tænke så meget på, om det lige er den “rigtige”. Begynd med hvad der kunne føles som en vigtig overbevisning og resten vil vise sig efterhånden – vil være mit råd. KH Birgitte

 3. Jacob siger:

  Spændende 🙂 Jeg tænker på hvad forskellen egentligt er på overbevisninger , holdninger og værdier ? Syntes det virker ret ens ?

  1. Birgitte Sølvstein siger:

   Hej Jacob
   Godt spørgsmål, som jeg tror, det er svært at give et klart svar på, fordi der ikke er klare definitioner af overbevisninger, holdninger og værdier. Overbevisninger er, som jeg ser det, måder at tænke på. Holdninger er måske mere en indstilling til tingene, som jo minder om overbevisninger men måske alligevel også indeholder mere. Fx. arbejder jeg en del med vores holdning til os selv og at ændre den i en mere venlig og accepterende retning, og det handler ikke kun om, hvad vi tænker men især også om graden af varme og vores følelsesmæssige indstilling ift. os selv. Og værdier er måder at leve på, måder vi gerne vil være på og måder, vi gerne vil leve på. Dvs. det ikke er mål men mere måden, vi gerne vil være på i processen. Men igen -der er forskelllige måder at se værdier på – dette var blot min umiddelbare udlægning:)
   KH Birgitte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.